Holt blob

ENERGIAMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTANI 2035 MÕJU HINDAMISED

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ootab pakkumisi
  • Hange lisatud
    13.05.2022
  • Pakkumiste tegemise tähtaeg
    13.06.2022 10:00

Hanke ülevaade

Viitenumber
250309
Hankija nimi
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Registrikood
70003158
Hanke link
Pakkujad
CPV kood
71241000

Hanke kirjeldus

Töö eesmärgiks on läbi viia energiamajanduse arengukava aastani 2035 (edaspidi ENMAK 2035) mõjude hindamised arvestades ja kirjeldades mh nii strateegia Eesti 2035 kui Euroopa rohelise kokkuleppe, paketi „Eesmärk 55“, jätkusuutliku investeeringu (do no significant harm) ja kliimakindlate infrastruktuuriprojektide põhimõtete rakendamiseks vajalike tulevikutegevuste eeldatavalt kaasnevaid mõjusid.

Teenuse osutamiseks tuleb ajaperioodil kuni 24 kuu jooksul korraldada mõju hindamised 1. vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele ja 2. vastavalt Vabariigi Valitsuse reglemendile ja metoodikale ning hea õigusloome ja normitehnika eeskirjale. Seejärel tuleb koostada ettepanekud ENMAK 2035 eelnõu koostamiseks ja täiendamiseks enne eelnõu avalikku konsultatsiooni eelnõude infosüsteemis.

Lisaks antud hankele viiakse läbi eraldi hange "Energiamajanduse arengukava aastani 2035 koostamist ettevalmistavad tegevused".

Vastutaja

Vastutavat isikut ei ole määratud

Jälgimine

H

Meeskonna juhtimiseks pead sisse logima!

Meeskonna juhtimine

Lisa meeldetuletus

Meeldetuletuste lisamiseks pead sisse logima!