Holt blob

Omanikujärelevalve teenuse osutamine Tartu linnas 2023-2025.a arendajate poolt ehitatavatel tee-ehituslikel objektidel

Tartu Linnavalitsus
Võitja valitud
  • Hange lisatud
    06.12.2022
  • Pakkumiste tegemise tähtaeg
    03.01.2023 09:00

Hanke ülevaade

Viitenumber
257457
Hankija nimi
Tartu Linnavalitsus
Registrikood
75006546
Hanke link
Pakkujad
CPV kood
71247000

Hanke kirjeldus

Tartu linnas rajatavatel arendusobjektidel on paljudel juhtudel arendaja ülesandeks ehitada välja teed ja kõnniteed kohustusega anda need valmimise järgselt üle linnale, misjärel nad muutuvad linna avalikult kasutatavaks teeks. Tartu linnal on arendajatega sõlmitud omavahelised lepingud, mille alusel on linna ülesanne tellida arendajate poolt ehitatavatele objektidele omanikujärelevalve.

Tagamaks ehitustööde tehnoloogianõuetest kinnipidamist, kasutatavate materjalide vastavust nõutavale ja töö lõpptulemuse kvaliteeti, sõlmitakse käesoleva hanke tulemusena käsundusleping omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Tartu linnas arendajate poolt ehitatavatel tee-ehituslikel objektidel (sh tänavavalgustuse ehitus, sademeveekanalisatsiooni rajamine) eesmärgiga professionaalse ja hea tava kohase omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Võitjad

Ettevõtte nimi Registrikood Aadress Maksumus
OÜ Esprii 12566284 Kaisla tn 3, Tallinn, 13516 66000.00€

Vastutaja

Vastutavat isikut ei ole määratud

Jälgimine

H

Meeskonna juhtimiseks pead sisse logima!

Meeskonna juhtimine

Lisa meeldetuletus

Meeldetuletuste lisamiseks pead sisse logima!