Holt blob

Kadrina valla kruusateede hooldusremont 2022 aastal

Kadrina Vallavalitsus
Ootab pakkumisi
  • Hange lisatud
    22.06.2022
  • Pakkumiste tegemise tähtaeg
    08.07.2022 10:00

Hanke ülevaade

Viitenumber
251976
Hankija nimi
Kadrina Vallavalitsus
Registrikood
75007824
Hanke link
Pakkujad
CPV kood
45233142

Hanke kirjeldus

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke Kadrina valla kruusateede hooldusremondiks ning teeb käesolevaga huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt riigihanke alusdokumentides sisalduvatele tingimustele.

Hankija eeldab, et pakkumus sisaldab endas purustatud kruusa peale laadimist hankija poolt määratud karjääris, materjali vedu Kadrina vallas asuvale remonti vajavale teele, kruusa laialiajamist ja tee profileerimist alusteraga autoga või greideriga.

Vastutaja

Vastutavat isikut ei ole määratud

Jälgimine

H

Meeskonna juhtimiseks pead sisse logima!

Meeskonna juhtimine

Lisa meeldetuletus

Meeldetuletuste lisamiseks pead sisse logima!