Holt blob
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd

Hange on välja kuulutatud Lääne-Virumala, Kadrina vallas, Võduvere külas, Kivimäe kinnistu liitum...

Lisanud
Enefit Connect OÜ
Viitenumber
260567
Tüüp
45310000
lisatud
07.02.2023
pakkumised kuni
15.02.2023 10.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Teenused

Hanke esemeks on Enefit Power ASi diiselpumpade hooldus ja remont Eesti Vabariigi õigusaktides ni...

Lisanud
Enefit Power AS
Viitenumber
260506
Tüüp
50500000
lisatud
07.02.2023
pakkumised kuni
16.02.2023 13.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Asjad
Lisanud
Sihtasutus Vändra Tervisekeskus
Viitenumber
260218
Tüüp
33192000
lisatud
07.02.2023
pakkumised kuni
17.02.2023 10.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Teenused

Hanke eesmärgiks iga-aastased geodeetilised tööd Eesti elektrijaama tuhaväljakul ja Balti elektri...

Lisanud
Enefit Power AS
Viitenumber
260588
Tüüp
71353000
lisatud
07.02.2023
pakkumised kuni
28.02.2023 13.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Asjad

Objektiks on matka- ja militaartarvete ostmine 36 kalendrikuu jooksul.

Lisanud
Kaitseliit
Viitenumber
260586
Tüüp
37414000
lisatud
07.02.2023
pakkumised kuni
27.02.2023 09.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd

Hange on välja kuulutatud Hiiumaal Hiiumaa vallas Nõmba külas Mustika kinnistu liitumiseks elektr...

Lisanud
Enefit Connect OÜ
Viitenumber
260577
Tüüp
45310000
lisatud
07.02.2023
pakkumised kuni
15.02.2023 10.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd

Eelprojekti põhjal tööprojekti (sh ühendusskeemide) koostamine, magistraalvõrgu ehitamine vastava...

Lisanud
Enefit Connect OÜ
Viitenumber
260565
Tüüp
45231600
lisatud
07.02.2023
pakkumised kuni
23.02.2023 11.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Teenused

Kostivere päästedepoo ja noortekeskuse (Urke tn 4, Kostivere alevik) projekteerimise ja ehituse o...

Lisanud
Jõelähtme Vallavalitsus
Viitenumber
260560
Tüüp
71520000
lisatud
07.02.2023
pakkumised kuni
20.02.2023 11.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Asjad

Hankija soovib hankega osta 3 muruniidukit Pärnu, Viljandi ja Rakvere piirkonda (igasse üks). Sam...

Lisanud
AS HOOLEKANDETEENUSED
Viitenumber
260540
Tüüp
16311000
lisatud
07.02.2023
pakkumised kuni
14.02.2023 09.00
Ootab pakkumisi
Riigihanked » Ehitustööd

Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine Ira-Mündi maaparandussüsteemi (17,9 ha), Vardi maapara...

Lisanud
Riigimetsa Majandamise Keskus
Viitenumber
260519
Tüüp
45112320
lisatud
07.02.2023
pakkumised kuni
08.03.2023 10.00